Опис модулів СЕД

Будь який продукт FossDoc складається з певного набору модулів. Дані модулі можна умовно розділити на кілька груп по їх призначенню:

Рішення задач документообігу

Підтримка додаткових функцій

Розширення можливостей адміністратора

Підтримка СУБД

На відміну від перерахованих вище модулів, в поставку продукту може входити тільки один із зазначених нижче модулів: