Опис модуля Журнал

Дозволяє зафіксувати факт передачі паперових оригіналів або копій документів співробітникам-користувачам системи документообігу, а також факт списання паперових документів до справи.

Журнал передачі документів сед Картка вхідного листа. Закладка "Журнал передачі"

Документ може бути також списаний до справи. Система дозволяє створити номенклатуру справ, що належить до заданого підрозділу, в яку буде списуватися документ.

Номенклатура справ Картка вхідного листа. Закладка "Номенклатура справ"

Переглянути папки номенклатури, що відносяться до певного підрозділу, можна за допомогою довідника підрозділів:

Папки номенклатури справ Папки номенклатури справ на формі властивостей підрозділу