Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Збір даних на сайті https://fossdoc.com (далі - "Сайт") здійснюється ТОВ "ФОСС-Он-Лайн", юридичною особою, яка зареєстрована (код ЄДРПОУ 30291001) і діє відповідно до вимог законодавства України (далі - "Компанія"). Компанія зобов'язується не розповсюджувати конфіденційну (персональну) інформацію всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт та залишили свої персональні дані у формах для замовлення програмного забезпечення, зворотнього зв'язку, тощо.

Збір персональних даних

Власником персональних даних користувачів Сайту є ТОВ "ФОСС-Он-Лайт". Компанія обробляє дані користувачів, а саме ім'я і прізвище, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, назву організації, яку представляє користувач, його посаду у ній та інші дані, які свідомо і добровільно надані користувачем Сайту, що відповідно до вимог законодавства, є згодою суб'єкта персональних даних на їх обробку.

Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, не збирається будь-яка інформація, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, а також дані, що стосуються здоров'я, тощо (відповідно до статті 7 Закону України "Про захист персональних даних").

Цілі використання персональних даних

Персональні дані на Сайті використовуються виключно у цілях вивчення попиту на продукцію Компанії, а також для зв'язку з користувачами для консультацій та технічної підтримки.

Взаємодія Компанії з третіми особами відносно персональних даних

Компанія не передає ніякі персональні дані третім особам, крім випадків, коли таке передбачено законодавством України. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти, володарями яких є треті особи. Якщо ви переходите за цими посиланнями, дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде.

Захист персональних даних

Компанія приймає всі необхідні заходи для захисту персональної інформації від несанкціонованого та незаконного розголошення, втрати або знищення. Передача персональної інформації без згоди суб'єкта персональних данниз допускається лише у випадках передбачених законом, и тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки й прав людини.

Строк збереження персональних даних

Персональні дані зберігаються на протязі строку не більше, ніж це необхідно для їх обробки.

Зміна Політики

В цю політику можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення користувачів, у тому числі в зв'язку зі зміною Законодавства. У випадку суттєвих змін у Політиці Компанія розмістить повідомлення на Сайті, де буде вказано термін вступу цих змін. Якщо на протязі цього терміну Ви письмово не відмовитесь від їх прийняття, це буде означати Вашу згоду з відповідними змінами у Політиці.

За всіма питаннями звертайтесь будь-яким способом, з вказаних на сторінці "Контактна інформація" на Сайті компанії.