Опис модуля Історія

Протоколює зміни, що вироблялися користувачами над документами обраного типу. Записуються автор змін, поля документа, які були змінені, значення даних полів до і після змін:

Історія роботи з документом

Для того, щоб вашому користувачеві була доступна закладка "Історія", він повинен входити до спеціальної групи "Оператори читання історії".

Детальніше робота з модулем "Історія" розглянута тут.