Автоматизація роботи помічників співробітників

За допомогою модуля "Помічники співробітників" у системі можна організувати роботу помічників керівництва, як це прийнято у звичайному діловодстві. Тобто можна налаштувати систему так, щоб документи, які призначено для деяких співробітників-керівників спочатку потрапляли на обробку їх помічникам, а після такої обробки вже керівникам. Наприклад, до канцелярії надійшов документ та його було відправлено на резолюцію керівнику, але спочатку він попадає до помічника керівника, той готує резолюцію, після чого вона потрапляє керівнику на утвердження та подальшу роботу.

Для роботи модуля його повинно бути включено до складу Вашої ліцензії.

Налаштування роботи помічників

Для налаштування модулю перейдіть у програмі адміністрування на сторінку "Бібліотеки документів", далі Бібліотека "Документообіг" - Папки - Помічники співробітників. Перейдіть на закладку "Помічники співробітників":

Налаштування модулю помічників Налаштування модулю "Помічники співробітників"

Встановіть галочки напроти тих точок маршрутів, яки будуть спочатку оброблятися помічниками, а потім вже самими співробітниками (керівниками). Наприклад, якщо ви відзначите "На погодження", то відправлений на погодження деякому співробітнику документ спочатку надійде на обробку його помічнику.

Далі перейдіть до закладки "Записи" та створіть пару "Співробітник-Помічник".

Створення пари Співробітник-Помічник Створення пари "Співробітник-Помічник"

Важливо: у поточній версії системи для коректної роботи ми рекомендуємо, щоб у співробітника був тільки один помічник.

Також необхідно натиснути кнопку "Додати помічника до рекомендованих груп", щоб у помічника була можливість коректно обробляти деякі точки маршрутів, зокрема, маршрут резолюції.

Робота помічників співробітників

Розглянемо далі роботу помічника. Наприклад, деякому співробітнику керівнику було відправлено документ на резолюцію. Якщо у вас виконані відповідні налаштування, документ спочатку потрапить на обробку до помічника:

Обробка документа помічником Обробка документа помічником

На закладці "Маршрути" помічник може додати виконавців резолюції, відредагувати завдання, термін виконання. Після чого необхідно натиснути кнопку "Оброблено помічником", і документ потрапить до автора резолюції, співробітника-керівника, на візування:

Робота керівника з документом Робота керівника з документом"

Для візування резолюції достатньо натиснути "Згоден", далі будуть запущені точки виконання маршруту. Співробітник керівник також може відредагувати точки виконання, або не погодитися з резолюцією, й маршрут буде таким чином зупинено.