СЕД для банків FossDoc Banking

До складу продукту входять наступні програмні модулі:

Banking
(Банківська сфера)
 • Платформа FossLook
 • Сховище
 • Підтримка СУБД
 • Резолюції
 • Проекти документів
 • Нагадування
 • Службові записки
 • Журнал
 • Історія
 • ЭЦП
 • Web-сервер
 • Доменна авторизація
 • Аудит
Система документоборота для банка

СЕД FossDoc Banking може бути рекомендована банкам, страховим компаніям та іншим фінансовим організаціям для вирішення наступних завдань:

Якщо деякі завдання Замовника вирішуються за допомогою модулів, які не увійшли до складу даного продукту, ці модулі можна додатково докупити.