Папки користувачів FossDoc

Папки для документів - це засіб організації доступу користувачів до документів, які зберігаються в базі даних. Подання папок і способи роботи з ними повністю аналогічні тим, що використовуються для папок і файлів Windows, тільки замість файлів, папка FossDoc містить посилання на фізично існуючі в базі даних документи. Причому, посилання на один і той же документ може знаходитися в різних папках.

Для стислості опису в документації використовується вираз "папка містить документ", але насправді йдеться про посилання на документ.

В Системі існують два типи папок:

У звичайних папках Ви можете створювати нові документи (або проекти документів). Віртуальні папки призначені для відображення результатів фільтрації документів (наприклад, за вмістом полів) документів, які зберігаються в звичайних папках. Нижче буде розглянута структура папок, що відображається для різних ролей користувачів Системи:

Поштові папки

Дані папки є у всіх користувачів Системи і не залежать від їх ролі:

Поштові папки користувачів Поштові папки користувачів

Вони аналогічні тим, які використовуються в звичайних поштових клієнтах:

Папки виконавця

Користувач, який введений в Систему з роллю співробітника-виконавця або керівника, за замовчуванням може оперувати такими папками:

Обов'язкові папки виконавця Обов'язкові особисті папки співробітника-виконавця

Крім наведених вище обов'язкових папок, користувач з роллю "Виконавець" може отримати наступні загальні папки підрозділу (організації), які, таким чином, є опціональними папками для даної ролі:

Опціональні папки виконавця Опціональні папки співробітника-виконавця

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Обов'язкові папки співробітника-виконавця

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім’я папки:Вихідні доручення Тип:Звичайна Призначення:Для доручень, створених даним користувачем для інших користувачів. Після закриття доручення воно автоматично видаляється з папки. Детальніше
Ім’я папки: Вхідні документи Тип: Звичайна Призначення: Для доручень, які прийшли до даного користувача і містять посилання на документи, до яких прикріплені ці доручення. Після закриття доручення воно автоматично видаляється з папки. Детальніше
Ім’я папки: Завдання Тип: Звичайна Призначення: Для документів виду "Завдання". Детальніше
Ім’я папки:Мої документи Тип:Звичайна Призначення:В папку потрапляють документи, які були переглянуті користувачем (крім доручень). Папка призначена для спрощення пошуку документів, з якими недавно працював користувач.
Ім’я папки:Нагадування Тип: Звичайна Призначення: Для документів типу "Нагадування"
Ім’я папки:Проекти документів Тип:Звичайна Призначення:Для проектів документів. Детальніше
Ім’я папки:Видалені Тип:Звичайна Призначення: Для посилань на видалені користувачем документи. З цієї папки ще можливо перенести посилання на документ в папку, звідки цей документ був видалений. Документи, які видалено з папки "Видалені", відновити вже неможливо. Однак слід розуміти, що видалення документа з папки "Видалені" у одного з користувачів не обов'язково призводить до видалення документа з Системи. Якщо документ "був присутній" в папках інших користувачів, він їм як і раніше буде доступний.

Опціональні папки співробітника-виконавця

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім’я папки: Документи організації Тип: Звичайна Призначення: Для загальних нормативних документів всій організації. Детальніше
Ім’я папки:Документи підрозділу Тип:Звичайна Призначення:Для загальних нормативних документів підрозділу, до якого належить даний співробітник. Детальніше
Ім’я папки:На виконання в підрозділі Тип:Звичайна Призначення:Для документів, які надійшли до підрозділу співробітника на виконання
Ім’я папки:Номенклатура справ Тип:Звичайна Призначення:Для списаних у справу документів

У даній статті ви можете дізнатися більше, як створювати в цих папках документи і працювати з ними.

Папки керівника

Користувач, який введений в Систему з роллю співробітника-керівника, за замовчуванням оперує тими ж папками, що і співробітник-виконавець.

Папки канцелярії

Користувач, який введений в Систему з роллю співробітника канцелярії, за замовчуванням оперує тим же набором обов'язкових папок, що і співробітник-виконавець, але набір опціональних папок співробітника канцелярії може бути значно ширше, ніж у виконавця:

Опціональні папки співробітника канцелярії Опціональні папки співробітника канцелярії

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Опціональні папки співробітника канцелярії

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім’я папки:Документи організації Тип:Звичайна Призначення:Для загальних нормативних документів всій організації
Ім’я папки:Документи підрозділу Тип:Звичайна Призначення:Для загальних нормативних документів підрозділу, до якого належить даний співробітник
Ім’я папки:Звіти Тип:Звичайна Призначення:Для роботи зі звітами з діловодства
Ім’я папки:Номенклатура справ Тип:Звичайна Призначення:Для списаних у справу документів
Ім’я папки:Вихідні Тип:Звичайна Призначення:Для документів типу Вихідний лист
Ім’я папки:Вхідні Тип:Звичайна Призначення:Для документів типу Вхідний лист
Ім’я папки:Звернення громадян Тип:Звичайна Призначення:Для документів типу Звернення громадян
Ім’я папки:На реєстрацію Тип:Звичайна Призначення:Для документів, які надійшли до канцелярії даного підрозділу на реєстрацію. Приклад реєстрації проекту документа.
Ім’я папки:Надійшли з інших підрозділів Тип:Звичайна Призначення:Для загальних документів, які надійшли в даний підрозділ з інших підрозділів, після первинної реєстрації документа в підрозділі відправника документа
Ім’я папки:Службові Тип:Звичайна Призначення:Для документів типу Службова

Папки співробітника відділу контролю

Користувач, який введений в Систему з роллю співробітника відділу контролю, за замовчуванням оперує тими ж набором обов'язкових і опціональних папок, що і користувач в ролі співробітника канцелярії. Особливість роботи співробітника відділу контролю полягає в тому, що він не може створювати нові документи в папках "Вихідні", "Вхідні", "Звернення громадян" та "Документи організації" ("Документи підрозділу"), так як за замовчуванням співробітник з цією роллю не входить в групу "Реєстратори". У співробітника відділу контролю також відсутні папки "Надійшли з інших підрозділів" і "Звіти". Але, даний користувач додатково бачить папку "Контроль документів". Користувачеві з будь-якою роллю в Системі, Адміністратор Системи може дати можливість виконувати функції співробітника відділу контролю, додавши його до відповідної опціональної групи. В цьому випадку у цього користувача додатково до його обов'язкових папок додасться ієрархія папок, яка представлена на малюнку нижче.

Папки співробітника відділу контролю Папки співробітника відділу контролю

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Папки співробітника відділу контролю

Ім'я папки

Тип папки

Призначенн

Ім'я папки:Контроль документів Тип:Звичайна Призначення:Для документів, які були відзначені як "контрольні"
Ім'я папки: На контроль Тип:Звичайна Призначення:Для документів, які були спрямовані на контроль і по яких потрібно прийняти рішення про взяття їх на контроль
Ім'я папки:Зняті з контролю/Виконані Тип:Звичайна Призначення:Для контрольних документів, які були зняті з контролю або закриті
Ім'я папки:На сьогодні Тип:Віртуальна Призначення:Для контрольних документів, в яких планова дата виконання збігається з поточною
Ім'я папки:Прострочені Тип:Віртуальна Призначення:Для контрольних документів, в яких планова дата виконання менше ніж поточна
Ім'я папки:Строк наближаєтьс Тип:Віртуальна Призначення:Для контрольних документів, в яких до планової дати виконання залишилося менше тижня

Робота співробітників відділу контролю описана в статті.

Ієрархія папок "Вихідні доручення"

Ієрархія папок Вихідні доручення Ієрархія папок "Вихідні доручення"

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Папки ієрархії "Вихідні доручення"

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім'я папки:Вихідні доручення Тип:Звичайна Призначення:Для незакритих вихідних доручень (незаповнене поле "Фактична дата виконання")
Ім'я папки:Виконані виконавцем Тип:Віртуальна Призначення:Для незакритих вихідних доручень, за якими виконавець відзвітував, а автор доручення цей звіт не підтвердив. Це доручення виду "На виконання (ручне закриття)"
Ім'я папки:Виконуються Тип:Віртуальна Призначення:Для незакритих вихідних доручень, з якими виконавець вже ознайомився/td>
Ім'я папки:Завершеніе Тип:Віртуальна Призначення:Для закритих вихідних доручень (заповнене поле "Фактична дата виконання")
Ім'я папки:На сьогодні Тип:Віртуальна Призначення:Для незакритих вихідних доручень, планова дата завершення яких дорівнює поточній даті
Ім'я папки:Прострочені Тип:Віртуальна Призначення:Для незакритих вихідних доручень, за якими виконавець ще не відзвітував, а Строк виконання вже пройшов
Ім'я папки:Строк наближаєтьсяя Тип:Віртуальна Призначення:Для незакритих вихідних доручень, у яких залишився тиждень до запланованої дати завершення, а виконавець ще не відзвітував

Ієрархія папок "Вхідні документи"

У цій ієрархії папок зберігаються всі вхідні доручення з посиланнями на документи, які надійшли цьому співробітнику в роботу:

Ієрархія папок Вхідні документи Ієрархія папок "Вхідні документи"

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Папки ієрархії "Вхідні документи"

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім'я папки:Вхідні документи Тип:Звичайна Призначення:Для незакритих вхідних доручень (незаповнене поле "Дата звіту виконавця")
Ім'я папки:Завершені Тип:Звичайна Призначення:Для закритих вхідних доручень (заповнене поле "Фактична дата виконання")
Ім'я папки:На сьогодні Тип:Віртуальна Призначення:Для доручень, в яких планова дата завершення збігається з поточною датою
Ім'я папки:Прострочені Тип:Віртуальна Призначення:Для доручень, за якими виконавець ще не відзвітував, а Строк виконання вже пройшов
Ім'я папки:Строк наближаєтьсяя Тип:Віртуальна Призначення:Для доручень, в яких залишився тиждень до планової дати виконання, а виконавець ще не відзвітував
Ім'я папки:На підпис Тип:Віртуальна Призначення:Фільтр для доручень виду "на підпис"
Ім'я папки:На сьогодні Тип:Віртуальна Призначення:Для доручень виду "на підпис", в яких планова дата завершення збігається з поточною датою
Ім'я папки:Прострочені Тип:Віртуаль Призначення:Для доручень виду "на підпис", за якими виконавець ще не відзвітував, а Строк виконання вже пройшов
Ім'я папки:Строк наближається Тип:Віртуальна Призначення:Для доручень виду "на підпис", в яких залишився тиждень до планової дати виконання, а виконавець ще не відзвітував
Ім'я папки:На узгодження Тип:Віртуальна Призначення:Фільтр для доручень виду "на узгодження"
Ім'я папки:На резолюцію Тип:Віртуальна Призначення:Фільтр для доручень виду "на резолюцію"

Ви можете налаштувати папку "Вхідні документи" так, щоб закриті доручення видалялись з даної папки і переміщалися до папки "Завершені". Для цього оберіть папку "Вхідні документи", перейдіть на закладку "Властивості папки" і встановіть галочку "Переміщати закриті доручення в папку "Завершені". Крім цього, ви можете провести додаткові налаштування, а також порядок відображення підпапок:

Налаштування папки Вхідні документи Налаштування властивостей папки "Вхідні документи"

Потрібно зауважити, що в папку "Вхідні документи" надходять доручення. Під час відкриття цих доручень Система буде автоматично відкривати картки документів, з якими ці доручення пов'язані.

Ієрархія папок "Завдання"

Папки даної ієрархії призначені для зберігання документів типу "Завдання", створених даним користувачем. Завдання можна доручити одному або кільком виконавцям за допомогою створення доручень.

Ієрархія папок Завдання Ієрархія папок "Завдання"

В папці "Завершені" зберігаються всі Завдання, за якими всі виконавці відзвітували.

Ієрархія папок "Проекти документів"

Папка "Проекти документів" призначена для зберігання проектів документів до того, як з проекту буде створений і зареєстрований новий документ:

Ієрархія папок Проекти документів Ієрархія папок "Проекти документів"

В папці "Завершені" зберігаються посилання на всі документи, які створені з проектів, автором яких є даний користувач.

Папка "Відкладені" призначена для зберігання проектів документів, робота з з якими була припинена.

Робота користувача з проектами документів описана в даній статті.

Ієрархія папок "Документи організації"

У цій ієрархії папок зберігаються документи, які призначені для працівників всієї установи. Документи розбиті по відповідним типам. Кожному типу документа відповідає своя папка:

Ієрархія папок Документи організації Ієрархія папок "Документи організації"

Безпосередньо створити документ в цих папках можуть тільки користувачі, які введені в Систему з роллю співробітника канцелярії.

Ієрархія папок "Документи підрозділу"

Ієрархія "Документи підрозділу" містить ті ж папки, що і ієрархія "Документи організації". Різниця полягає в тому, що в цій ієрархії зберігаються всі документи, призначені для роботи в даному підрозділі.

Ієрархія папок "Вхідні"

Ієрархія папок "Вхідні" призначена для збереження і роботи з документами типу "Вхідний лист":

Ієрархія папок Вхідні Ієрархія папок "Вхідні"

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Папки ієрархії "Вхідні"

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім'я папки:Вхідніе Тип:Звичайна Призначення:ДДля документів типу Вхідний лист
Ім'я папки:Виконані виконавцем Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, всі доручення за якими були закриті (заповнене поле "Фактична дата виконання")
Ім'я папки:Завершені Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які були закриті шляхом заповнення відповідного поля в документі
Ім'я папки:На виконанні Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті доручення, з якими виконавець вже ознайомився
Ім'я папки:Виконані виконавцями Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, в яких по всім пов'язаним дорученням отримані звіти виконавців (заповнене поле "Дата звіту виконавця"), але ці доручення не закриті авторо
Ім'я папки:На сьогодн Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті доручення, планова дата завершення яких дорівнює поточній даті
Ім'я папки:Прострочені Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті доручення, за якими виконавець ще не відзвітував, а Строк виконання вже пройшов
Ім'я папки:Строк наближається Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті доручення, у яких залишився тиждень до запланованої дати завершення, а виконавець ще не відзвітува
Ім'я папки:На розгляді Тип:Звичайна Призначення:Для документів, які були відправлені на резолюцію і ще її не отримали

В цій статті детально розглянута робота з вхідними/вихідними листами.

Ієрархія папок "Службові"

Ієрархію папок "Службові" придатну для зберігання та роботи з документами типу "Службова":

Ієрархія папок Службові Ієрархія папок "Службові"

Призначення папок ті ж, що і в ієрархії "Вхідні".

В цій статті розглянута робота зі службовими записками.

Ієрархія папок "Звернення громадян"

Ієрархія папок "Звернення громадян" призначена для зберігання і роботи з документами типу "Звернення громадян".

Иерархия папок Обращения граждан Ієрархія папок "Звернення громадян"

Призначення даних папок розглянуто в таблиці:

Папки ієрархії "Звернення громадян"

Ім'я папки

Тип папки

Призначення

Ім'я папки:Звернення громадян Тип:Звичайна Призначення:Для документів типу "Звернення громадян"
Ім'я папки:Виконані Тип:Віртуальн Призначення:Для документів, у яких все пов'язані з ними доручення були закриті
Ім'я папки:Завершені Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які були закриті
Ім'я папки:На виконанні Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, що містять незакриті доручення, з якими виконавець вже ознайомився
Ім'я папки:Виконані виконавцям Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, у яких по всім пов'язаним дорученням отримані звіти виконавців (заповнене поле "Дата виконання")
Ім'я папки:На сьогодні Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті вихідні доручення, планова дата завершення яких дорівнює поточній даті
Ім'я папки:Прострочені Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті вихідні доручення, за якими виконавець ще не відзвітував, а Строк виконання вже пройшов
Ім'я папки:Строк наближається Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які містять незакриті вихідні доручення, у яких залишився тиждень до запланованої дати завершення, а виконавець ще не відзвітував
Ім'я папки:На розгляді Тип:Звичайна Призначення:Для документів виду "Звернення громадян", які були відправлені на резолюцію і її ще не отримали
Ім'я папки:Скарги Тип:Віртуальная Призначення:Для документів, які відносяться до категорії "скарги"
Ім'я папки:Інші звернення Тип:Віртуальна Призначення:Для документів, які потрапляють в категорію "інші звернення"

В цій статті детально розглянута робота зі зверненнями громадян.