Групи доступу. Ролі користувачів

Належність користувача до тієї або іншої групи обумовлює його права доступу до документів, папок і інших об'єктів системи електронного документообігу FossDoc і функціональні можливості при роботі з ними. Кожен користувач Системи може належати до кількох груп доступу. Всі групи доступу, існуючі в Системі, можна переглянути за допомогою довідника груп:

Довідник груп FossDoc Адміністратор. Групи користувачів

Групи діляться на два види:

Опис вбудованих груп

Вбудовані групи користувачів та їх призначення наведені у таблиці:

Ім'я групи Призначення
Адміністратори У цю групу входять системні облікові записи. Користувачі, які увійшли під даними записами, отримують доступ до управління сервером FossDoc. Наприклад, вони можуть підключати/відключати модулі, змінювати локалізацію сервера, створювати/видаляти відділи, користувачів, змінювати права доступу для об'єктів, переглядати/видаляти папки та документи усіх користувачів, створювати/видаляти шаблони маршрутів і т.п.
Контроль Користувачам даної групи відкривається доступ до закладки "Контроль" картки документу. Контрольні дорученні будуть поміщені в окрему папку, де можуть бути оброблені співробітниками відділу контролю
Оператори журналу передачі документів Користувачі даної групи можуть зафіксувати факт передачі паперових оригіналів або копій документів співробітникам-користувачам Системи
Оператори виконання Користувачі даної групи мають право закриття доручень будь-яких виконавців, можуть заповнювати звіт і відправляти документи без візування
Оператори підписання документів Користувачам цієї групи дозволено додавати інших користувачів, які є членами групи "Право підпису документів" для підпису документу, видаляти будь-які підписи. Але самі не можуть підписувати документи
Оператори списання в справу Група операторів, які можуть списати документ у справу будь-якого підрозділу
Оператори списання в справу підрозділу На відміну від групи "Оператори списання в справу", учасники даної групи можуть списувати документи в справу тільки свого підрозділу
Оператори схем даних До цієї групи входять системні облікові записи. Це дає право змінювати/додавати схеми даних (типи документів, папки і т.д.)
Оператори типових змістів Користувачі даної групи можуть редагувати, створювати і видаляти типові змісти. Типові змісти – це готовий набір слів, словосполучень або речень, які використовуються для швидкого вводу в картці документу та дорученнях
Оператори читання історії При підключеному модулі історії є можливість протоколювати зміни, що проводились користувачами над документами вибраного типу. Переглядати історію можуть тільки ті користувачі, які входять в дану групу
Оператори читання статистики Переглядати статистику документу можуть тільки ті користувачі, які входять в дану групу
Оператори шаблонів маршрутів Користувачі, які входять в дану групу, мають можливість створювати шаблони маршрутів для їх подальшого використання іншими користувачами при відправленні документа за маршрутом. Полегшує роботу користувачів, які часто формують складний маршрут, який складається, наприклад, з таких точок, як "Ознайомлення", "Підпис документа", "Реєстрація" і "Виконання"
Особливі права підготовки документів Користувачі цієї групи мають особливі права при установці полів документів в обхід валідації значень
Відповідальні редактори загальнодоступних папок користувачів Користувачі цієї групи мають можливість створювати загальнодоступні папки інших користувачів. Ця група є частиною програмного продукту FossLook
Відповідальні редактори загальних папок На відміну від групи "Відповідальні редактори загальнодоступних папок користувачів" користувачі даної групи мають можливість створювати загальнодоступні папки в корені загальних папок. Ця група є частиною програмного продукту FossLook
Відділ кадрів Група користувачів, які можуть бачити і редагувати особисті дані інших співробітників, наприклад, такі як опис, фотографії. Змінювати посаду, керівника. А також, при підключеному модулі "Пошта Інтернет", додавати адресу електронної пошти користувача
Право закриття документів У картці документа є поля "Дата закриття документа" і "Ініціатор закриття документа". Користувачі цієї групи мають право встановлювати значення в ці поля
Право корекції термінів у дорученнях Користувачі даної групи можуть змінювати терміни виконання будь-яких доручень
Право накладати резолюцію Користувачі даної групи можуть створювати резолюції. Запис про резолюцію додається на закладку "Резолюції" картки документу
Право відправки доручень від імені іншої особи На відміну від групи "Оператори виконання", дані користувачі можуть тільки відправляти доручення від імені інших без візування
Право підпису документів У цю групу входять користувачі, у яких є право підпису документів. Запис про підпис документу додається на закладку "Підпис документу"
Право перегляду всіх маршрутів Користувачі цієї групи можуть переглядати всі маршрути документів. За замовчуванням користувачі можуть бачити тільки маршрути, в яких вони беруть участь
Право видаляти маршрути в документах Усі користувачі, які є в даній групі, при включений відповідній опції зможуть видаляти будь-які маршрути у будь-яких документах
Реєстратори Члени цієї групи можуть реєструвати документи. Запис про реєстрацію з'являється на закладці "Реєстраційні записи"
Редагування груп розсилок Право на редагування груп розсилок. Група розсилок - це іменована група користувачів, яким одночасно можна відправити документ
Редактори довідників підсистеми фізичних осіб Користувачі цієї групи мають можливість редагувати довідник фізичних осіб. Даний довідник використовується при роботі зі зверненнями громадян

Групи користувачів, створені адміністратором

Для зручності управління користувачами (призначення загальних завдань, прав доступу і т.д.) адміністратор може створювати власні групи користувачів (відмінні від вбудованих).

Для створення нової групи просто натисніть Додати групу на панелі інструментів довідника груп. З'явиться форма властивостей групи:

Форма властивостей групи користувачів Форма властивостей групи користувачів

Введіть найменування групи в полі "Група". Натисніть кнопку Додати учасників і в діалозі, що з'явився, виберіть користувачів (або групи користувачів), які будуть входити в створювану групу:

Діалог вибору користувачів Діалог вибору користувачів або груп користувачів

Натисніть ОК. Вибрані користувачі з'являться у списку "Члени групи":

Обрано членів групи Форма властивостей групи. Обрані користувачі - члени групи

Натисніть Зберегти зміни на формі властивостей групи.

Ролі користувачів

Роль користувача — це сукупність можливостей, які отримує користувач Системи, що входить в певну з вбудованих груп доступу, і оперує з заданими наборами папок. В системі існує кілька визначених ролей (Співробітник-виконавець, співробітник-керівник, співробітник канцелярії та ін.), що характеризуються своїми наборами папок та груп доступу, які задають, по суті, шаблони "поведінки" користувачів в Системі. Наприклад, "Співробітник керівник" має право накладання резолюції. Один користувач може виконувати одну роль.

закладка - роль співробітника Закладка "Роль співробітника" Ролі користувачів Вибір ролей

Роль призначає адміністратор під час роботи з користувачем на спеціальній закладці "Роль співробітника" форми властивостей користувача. Додатково кожному з користувачів можуть бути призначені опціональні групи доступу, тобто групи, які не входять початково в групи доступу для даної конкретної ролі.

Ролі користувачів Основні та опціональні групи доступу для обраної ролі