Відгук від ВАТ "Мегабанк"

З ростом і ускладненням структури організації виникає потреба в оптимізації потоків документів, підвищенні ефективності роботи з ними, а також підвищенні рівня контролю над виконавчою дисципліною. Одним із шляхів вирішення перерахованих вище задач є системи електронного документообігу (СЕД).

Перед ВАТ "Мегабанк", як перед багатьма банківськими установами, в певний момент розвитку виникла проблема автоматизації документообігу.

У банку були сформульовані основні вимоги до системи. До найбільш значущих критеріїв вибору були віднесені наступні:

Був проведений аналіз програмних продуктів, присутніх на ринку. Для участі у пілотному проекті нами була запрошена компанія ФОСС-Он-Лайн з продуктом СЕД FossDoc.

На етапі пілотного проекту спільно з представниками компанії були розроблені і впроваджені типові шаблони схем поведінки різних типів документів, встановлено програмне забезпечення, проведено навчання користувачів.

По мірі виконання робіт в систему оперативно вносилися зміни, які дозволяли більш повно реалізувати потреби банку, поліпшити ергономіку і зручність роботи програмного забезпечення. Істотним плюсом в роботі з'явилася територіальна близькість розробника і майданчики впровадження.

Не можна не відзначити теплу атмосферу, яка встановилася в процесі взаємодії співробітників банку і розробників.

Після більш ніж 9-ти місячного пілотного етапу банк прийняв рішення про початок штатної експлуатації продукту.

Безумовно, зараз система не охоплює всіх сфер діяльності банку і попереду ще великий обсяг творчої та цікавої роботи як по внесенню до FossDoc нових функціональних можливостей, так і по автоматизації різних сфер банківського документообігу.

Трипольский С.Є., начальник головного управління автоматизації ВАТ "Мегабанк"

Наші клієнти