Як зв'язувати документи в СЕД FossDoc?

У багатьох випадках документи можуть бути пов'язані між собою. Наприклад, на вхідний лист було дано відповіді у вигляді вихідного листа, а також підготовлено наказ на його виконання. У картці документа присутня закладка "Зв'язані документи". На даній закладці ви можете побачити всі документи, пов'язані з обраним документом:

Зв'язані документи, закладка картки документа СЕД

Документи в СЕД можна зв'язати вручну, але в деяких випадках вони зв'язуються автоматично.

Ручне зв'язування документів

Документ можна зв'язати з іншими вручну, використовуючи кнопки Додати перехресне посилання і Додати:

Зв'язування документа

Перехресне посилання створює посилання в обох документах: в вашому документі на пов'язаний і в пов'язаному - на ваш. Кнопка Додати просто додає посилання з вашого документа на пов'язаний без створення зворотного посилання.

Автоматичне зв'язування документів

Система автоматично проставляє посилання в проекті документа при його створенні на підставі обраного документа (посилання створюється на документ-підставу). Після того як проект буде зареєстрований, в документі-підставі автоматично буде створена посилання на документ, створений з проекту.

Також автоматично створюється перехресне посилання при збереженні вихідного листа, коли в поле "На №" введений номер вхідного листа, що міститься в Системі.

Детальніше про зв'язування документів дивіться тут.